NISBO

Over ons

Home  >>  Over ons

Geschiedenis

In 1993 werd de organisatie TISBO opgericht, TISBO stond voor Turkse Islamistische Bond voor Ouderen. Als eerste moest de organisatie een breder doel hebben dan alleen de Turkse gemeenschap.

De organisatie moest voor meer ouderen open staan dan alleen de Turkse ouderen. Naar aanleiding hiervan is de vereniging Nederlandse Islamistische Bond voor Ouderen of de NISBO geboren.

In 2000 werd duidelijk dat het belang van de andere allochtonen ouderen verwaarloosd werd en daarom werd besloten om ze erbij te betrekken.
En zo is het ontstaan van de Nederlandse Bond voor Oudere Migranten, alleen word de naam NISBO behouden.

Doelstelling NISBO

  • Belangen behartigen6
  • Spreek uur houden / huis bezoek
  • Huiskamer projecten
  • Samenwerking met partners
  • Vrouwen activiteiten
  • Cursussen
  • Voorlichtingen / Informatie
  • Sport activiteiten

Wat is NISBO ?

De Nisbo is een vereniging die een brug vormt tussen oudere migranten en de Nederlandse samenleving. Deze brug is belangrijk en noodzakelijk, omdat de voorzieningen die voor ouderen bedoeld zijn, nog onvoldoende rekening houden met de wensen en behoeften van migranten.
Het hoofddoel van de Nisbo is om oudere migranten zo goed mogelijk te informeren en te ondersteunen bij de wensen, behoeften en knelpunten die worden ervaren bij de deelname in de Nederlandse samenleving.

IMG_0237Missie en Visie

Missie: De activiteiten van de Nisbo zijn erop gericht bijdrage te leveren aan de participatie van de oudere allochtonen in de multiculturele samenleving. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van advies, ondersteuning, behoeften en belangen behartigen.

Visie: De Nisbo streeft naar het helpen en adviseren van ouderen allochtonen betreft; Arbeid, inkomen, wonen, zorg en welzijn. Naast ons goed lopende spreekuur is de Nisbo bezig met aantal vrouwengroepen in de wijken van de stad Utrecht. Met name Zuilen en Overvecht. In de toekomst willen wij ook vrouwen van andere wijken bij betrekken en vervolgens hergroepering.