NISBO

Activiteiten

Home  >>  Activiteiten

Belangen behartigen
Om de belangen van de ouderen goed te optimaliseren voert Nisbo overleg met lokaal en landelijke overheden, instellingen, organisaties en groepen die de werk doen voor de ouderen. Voorbeeld ervan is Nisbo neemt deel aan de vergaderingen van de ouderen advies commissie van de gemeente, WMO cliëntenraad, Cosbo overleg en cultuur sensitief zorg voor allochtonen ouderen.

Spreekuur/ huisbezoek
Nisbo draait vijf dagen in de week spreekuur voor de ouderen allochtonen van 09:00 uur tot 13:00 uur. Tijdens het spreekuur kunnen de ouderen migranten terecht voor hulp, begeleiding en advies over voorzieningen, problemen en knelpunten op het gebied van arbeid, zorg, wonen, inkomen en welzijn. Bij elk van de genoemde thema’s zijn er veel behoeftes, principes en eigen belangen. Ons spreekuur word bezocht door niet alleen de bewoners van de provincie Utrecht, maar ook door de mensen buiten de provincie. 

Sinds kort biedt de Nisbo hulp op het gebied van schuldhulpverlening en schuldsanering. Afhankelijk van de grootte van de schulden kan er een regeling getroffen worden of er kan een bewindvoerder ingeschakeld worden. Er kan eventueel hulp aangeboden worden bij het traject wanneer men in aanmerking komt voor schuldsanering. Hierbij blijft de Nisbo bij betrokken voor begeleiding en advies.

Er vinden huisbezoeken plaats voor mensen die niet zelf langs kunnen komen wegens ziekte of een beperking. Alle handelingen die wij tijdens de spreekuren uitvoeren, doen wij tijdens een huisbezoek ook. 

ComputercursussenPcgebruikers2
Nisbo organiseert computer en internet cursussen voor mannen en vrouwen om de ouderen zo goed mogelijk te informeren en te laten participeren, zodat ze hun zaken ook zelf kunnen regelen.

Cursussen vinden plaats op twee centra: Cartesiusweg 11 en buurthuis Zuilen aan St. Ludgerusstraat 251.

Huiskamer project
Sinds kort kent Nisbo de huiskamer project/ dagopvang die is ontstaan door reeks overleg tussen gemeente Nisbo en onze partners Asha en Moria. De ouderen allochtonen kunnen hier terecht komen van 09:00 uur tot 13:00 uur voor recreatie, activiteiten, informatie en sociale contacten.

De huiskamer project is gerealiseerd om het isolement van ouderen te voorkomen en ze te activeren om deel te nemen aan de activiteiten die huiskamer project aanbiedt. De activiteiten zijn onder andere gemaakt om de ouderen bij elkaar te brengen.

Voor de huiskamer project zijn er nu twee groepen actief, bij het Turks en Marokkaanse vrouwengroepen. 

Vrouwengroepenf123a187c42b9d52fe014bd19b149eb5
De Nisbo heeft drie vrouwengroepen. De Turkse vrouwengroep komt een keer per week op donderdagen vanaf 09:00 uur tot 13:00 uur naar de Cartesiusweg 11.

Marokkaanse vrouwengroep die is geplaatst in buurthuis Zuilen St. Ludgerusstraat 251. De Marokkaanse vrouwengroep komt twee keer in de week bijeen. Zij komen op de dinsdagen en de woensdagen van 09:00 uur tot 13:00 uur.

De derde Marokkaanse vrouwengroep is in de buurthuis de Bram in Overvecht. Die komen op dinsdag- en woensdagmiddagen van 13:00 uur tot 15:00 uur bijeen.

In de toekomst wil de Nisbo ook in andere wijken vrouwengroepen organiseren.

De activiteiten die de vrouwen aangeboden krijgen zijn: taallessen, sportactiviteiten, informatiebijeenkomsten, uitstapjes en religieuze/culturele activiteiten.

Voorlichting
Een keer per maand organiseert de Nisbo een voorlichting en informatiebijeenkomst voor de vrouwengroepen. Er worden bij deze bijeenkomsten verschillende onderwerpen aangeboden die te maken hebben met gezondheid, opvoeding, sport en vrijetijdsbesteding.

Stagiaires
Sinds 1993 is Nisbo een erkend leerbedrijf. Wij bieden voor stagiaires die de richting Sociaal- Maatschappelijk of Juridisch Dienstverlening studeren op MBO en HBO niveau een stageplek.

Na een periode van de begeleiding kan de stagiaire(s) zelfstandig een spreekuur houden. Er wordt verwacht dat de student gemotiveerd, zelfstandig, beleefd en sociaal is.  

 

“We moeten vanuit de nieuwe virtuele werkelijkheid een brug slaan naar de cliënt. Dan komen we weer in onze kracht als organisatie die persoonlijk, dichtbij en betrokken is.”